Termeni si conditii

1. PREVEDERI GENERALE

Site-ul www.ligomi-jucarii.ro va este oferit de BRICKS AND CLICKS S.R.L. (denumita in continuare „BRICKS AND CLICKS”, „Prestatorul” sau „Societatea”) cu sediul in Loc. Cisnadie, Oras Cisnădie, Str. Toma Socolescu nr. 23C, Judet Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/1420/2021, avand CUI 44607196.

Prezentele Termeni si Conditii se aplica vanzarilor de produse prin intermediul platformei online www.ligomi-jucarii.ro detinuta de BRICKS AND CLICKS.

Navigarea pe site-ul www.ligomi-jucarii.ro urmata de plasarea unei Comenzi, echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a Termenilor de mai jos de catre orice Client al Prestatorului, avand calitatea de Utilizator/ Cumparator/ Consumator.

BRICKS AND CLICKS isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul acestui site, precum si in cadrul prezentelor Termeni si conditii, fara niciun fel de notificare prealabila a Consumatorilor. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Prestator si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul plasarii Comenzii.

Relatia dintre parti este guvernata de urmatoarele acte normative:

 1. OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 2. OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii;
 3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor;
 4. Legea 365/2002 privind comertul electronic.

2. DEFINITII

Abonat” - persoana fizica ce se aboneaza la Newsletter-ul oferit de Prestator, astfel cum acesta va fi definit mai jos;

Client” - persoana fizica sau juridica ce obtine acces la Continut si Serviciul de pe Site, prin plasarea unei Comenzi;

Comanda” - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Cumparator, prin care Cumparatorul transmite Prestatorului, prin intermediul Site-ului, intentia sa ferma de a comanda produsele oferite de BRICKS AND CLICKS;

Comunicari comerciale si de marketing” - Orice tip de mesaj trimis catre Utilizator (spre exemplu via e-mail/ SMS/ WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat/ vizualizat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale, cum ar fi cercetari de piata si/ sau sondaje de opinie etc.;

Consimtamant al persoanei vizate” - orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

 1. continutul oricarui buletin informativ sau al oricarui e-mail trimis Utilizatorilor de internet care interactioneaza cu Site-ul sau Clientilor de catre BRICKS AND CLICKS prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, avand acordul valabil exprimat in prealabil de catre Utilizator/ Client in acest scop;
 2. date referitore la BRICKS AND CLICKS sau alte date privilegiate ale Societatii;
 3. informatii legate de Serviciile si/ sau preturile practicate de BRICKS AND CLICKS pe Site intr-o anumita perioada;
 4. orice informatie comunicata Utilizatorului sau Clientului prin orice mijloc de catre un angajat al BRICKS AND CLICKS, conform informatiilor de contact specificate sau nu de catre acest Utilizator / Client;
 5. toate informatiile disponibile pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.

Contract la distanta” - potrivit definitiei cuprinse in OUG nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, contractul la distanta reprezinta orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;

Date cu caracter personal” - orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.;

Document” - prezenta versiune a Termenilor si conditiilor;

Newsletter”- buletinul informativ sau mijlocul de informare periodica a Abonatului, exclusiv electronic, cu privire la serviciile si/ sau promotiile desfasurate pe Site intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea BRICKS AND CLICKS cu referire la informatiile continute de acesta;

Operator de date cu caracter personal” - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In ceea ce priveste Site-ul, operatorul de date este reprezentat de BRICKS AND CLICKS;

Prelucrare” - orice operatiune/ set de operatiuni efectuata/ e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc.;

Prestator” - detinatorul Site-ului www.ligomi-jucarii.ro, mai precis BRICKS AND CLICKS;

Serviciu” - serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile publice disponibile ale Site-ului, in sensul acordarii posibilitatii Utilizatorului/ Clientului sa contracteze Serviciile prezentate folosind mijloace exclusiv electronice; in concret, serviciul consta in vanzarea online de produse, precum jucarii jocuri si jucarii etc.;

Site” - platforma online www.ligomi-jucarii.ro;

Tranzactie”-  incasarea unei sume rezultata din plata serviciului prezentat pe Site si ales de catre Client, prin transfer bancar, SMS sau utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de BRICKS AND CLICKS;

Utilizator” - persoana care navigheaza pe Site sau interactioneaza, sub diverse forme, cu acesta (completare formulare, abonare la newsletter, plasarea unei comenzi etc.) si are acces la Continut.

3. DISPOZITII GENERALE

Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare a Site-ului/ Continutului/ Serviciului de catre Utilizator. Utilizatorul este rugat sa parcurga cu atentie acest Document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre Client ca avand un impact negativ asupra activitatii sau datelor sale si/ sau informatiilor furnizate societatii BRICKS AND CLICKS.

3.1. Serviciul

Accesul la Serviciu se face exclusiv prin intermediul Site-ului public disponibil Utilizatorului prin accesarea urmatorului link:www.ligomi-jucarii.ro.

Plasarea unei comenzi pe Site implica acordul explicit al Utilizatorului privind incheierea contractului de comision cu BRICKS AND CLICKS. Astfel, conform Legii Comertului Electronic nr. 365/2002, contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice, nu este necesar consimantamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.

Prin folosirea Site-ului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Continutului sau Serviciului pus la dispozitie de BRICKS AND CLICKS, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

In cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord cu prezentele Termeni si Conditii si/ sau nu accepta prezentul Document, acesta va avea urmatoarele posibilitati:

 1. va trimite un e-mail pe adresa de corespondenta electronica: office@ligomi-jucarii.ro si va preciza motivele si/ sau solicitarile de operare a modificarilor dorite;
 2. daca nu va dori modificarea dispozitiilor prezentului Document, va renunta la accesul la Serviciu, precum si la orice alte servicii oferite de BRICKS AND CLICKS prin intermediul Site-ului precum: primirea de comunicari comerciale si de marketing din partea BRICKS AND CLICKS, transmise pe orice suport (electronic, telefonic etc.), fara nicio garantie ulterioara din partea BRICKS AND CLICKS. In acest context, Prestatorul va sterge toate datele care fac referire la Utilizator/ Client/ Abonat din baza sa de date, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Utilizatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/ sau a nu accepta prezentul Document.

Toate comenzile plasate pe Site-ul www.ligomi-jucarii.ro se supun contractului oficial legal de vanzare incheiat cu Societatea.

3.2. Continutul

Denumirea Site-ului si insemnele grafice ale acesteia sunt proprietatea BRICKS AND CLICKS sau dupa caz, Prestatorul detine un drept de utilizare asupra acestora, astfel ca aceste elemente nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului/ titularului lor.

Intreg Continutul prezentat sau afisat in cadrul Site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la: text, grafica, fotografii, imagini, imagini in miscare, sunet si ilustratii etc. este proprietatea Prestatorului. Toate elementele ce descriu serviciile disponibile inclusiv, nelimitativ, design-ul general, modalitatea de prezentare etc., sunt protejate de copyright, drepturi de autor si alte acte normative in materia drepturilor de proprietate intelectuala.

BRICKS AND CLICKS declara pe propria raspundere ca intreg continutul de pe site-ul www.ligomi-jucarii.ro este original si ca foloseste resurse (imagini reprezentative, video, texte, specificatii etc.) cu acceptul sursei (producator, furnizor etc.), fara sa incalce Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Raportarea cazurilor de incalcare a drepturilor de autor se va face in scris pe adresa de e-mail office@ligomi-jucarii.ro.

Utilizatorul/ Clientul nu poate modifica niciunul dintre materialele ante - mentionate si nu poate copia, distribui, transmite, afisa, efectua, reproduce, publica, licentia, crea opere derivate din acestea, transfera sau vinde informatii sau lucrari continute de Site-ul www.ligomi-jucarii.ro.

Cu exceptia actiunilor permise de legislatia aplicabila in materie de drepturi de autor, Utilizatorul este responsabil pentru obtinerea permisiunii inainte de a utiliza orice material protejat de drepturi de autor care este facut disponibil de catre BRICKS AND CLICKS.

Orice Continut la care Utilizatorul sau Clientul are si/ sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta prezentului Document in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre BRICKS AND CLICKS  si Utilizator/ Client si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea BRICKS AND CLICKS cu referire la acel Continut.

Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/ sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat BRICKS AND CLICKS, se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei careia ii apartin aceste materiale, Prestatorul nefiind in niciun fel raspunzator de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

In cazul in care BRICKS AND CLICKS confera Utilizatorului sau Clientului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Continuturi pe Site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea BRICKS AND CLICKS pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Niciun Continut transmis catre Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/ sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea BRICKS AND CLICKS  si/ sau a angajatului Prestatorului, care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista.

Orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prevazute intr-un acord distinct de utilizare, in cazul in care acesta exista, este interzisa.

Utilizatorul sau Clientul raspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului, Continutului, sau oricarui tert/ partener cu care BRICKS AND CLICKS are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

3.3. Newslettere

Primirea de Newslettere si alte alerte de acest gen presupune bifarea casutei corespunzatoare din cadrul formularului de pe Site. Astfel, Utilizatorul devine Abonat si accepta in mod neconditionat, inclusiv prezentele Termenii si conditii, in cazul in care acesta nu si-a exprimat in prealabil acordul cu privire la primirea de astfel de comunicari printr-o alta modalitate.

Abonarea la Newsletter-ul oferit de BRICKS AND CLICKS se poate efectua numai daca Utilizatorul are varsta de 16 ani impliniti la momentul transmiterii intentiei de abonare si nu este conditionata de plata unei taxe sau de inregistrarea unui cont de utilizator.

Datele cu caracter personal folosite de BRICKS AND CLICKS pentru transmiterea de buletine informative vor fi utilizate de Prestator numai in scopurile descrise in Politica de confidentialitate si in conformitate cu dispozitiile acesteia, document disponibil pentru consultare pe Site.

Renuntarea la primirea Newsletter-ului de catre Abonat se poate efectua in orice moment, in mod facil, prin retragerea consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor sale in scop de marketing si prin exprimarea intentiei de dezabonare, astfel:

 1. folosind optiunea specifica de dezabonare din cadrul oricarui buletin informativ primit;
 2. prin contactarea Prestatorului via e-mail si transmiterea intentiei de dezabonare de la Newsletter si fara nicio obligatie reciproca ulterioara a vreunei parti sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea Newsletter-ului nu implica renuntarea la acordul manifestat pentru prezentul Document, aceasta renuntare producand efecte doar pentru viitor, ulterior comunicarii intentiei de retragere a consimtamantului.

BRICKS AND CLICKS nu va fi tinuta de obligatia de a transmite Newsletter-ul Abonatului.

Prestatorul nu va include in buletinele sale informative transmise Abonatului niciun tip de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la un tert care nu este partener al BRICKS AND CLICKS.

3.4. Informatii privind Prestatorul

BRICKS AND CLICKS publica pe Site datele sale de identificare complete si corecte, astfel incat contactarea sa de catre Utilizator/ Client sa fie una facila.

Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Prestatorului se va putea realiza prin mijloace de comunicare electronice, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil partilor, considerandu-se, astfel, ca Utilizatorul/ Clientul consimte, la randul sau, la primirea notificarilor din partea BRICKS AND CLICKS in modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin intermediul anunturilor publicate pe Site.

BRICKS AND CLICKS isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, mai ales daca acestea sunt neintemeiate/ abuzive, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).

Clientul/ Utilizatorul declara expres ca datele de contact furnizate prin transmiterea acestora in momentul plasarii comenzii sau pe adresa de e-mail office@ligomi-jucarii.ro ii apartin (spre exemplu: nume si prenume, adresa de e-mail, adresa, numarul de telefon etc.) si ca aceste date vor putea fi folosite de catre Prestator in comunicarile sale cu Clientul, in scopul onorarii comenzilor si al solutionarii oricaror inconventiente cu privire la acestea, dar si pentru furnizarea de informatii suplimentare, la solicitarea Clientului/ Utilizatorului.

3.5. Confidentialitatea datelor cu caracter personal

BRICKS AND CLICKS depune toate eforturile pentru a se asigura ca protejeaza si respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal apartinand Utilizatorilor/ Clientilor/ Abonatilor sai, prin implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

Informatiile furnizate de catre Utilizator/ Client/ Abonat vor fi stocate de catre BRICKS AND CLICKS in format electronic si nu vor fi furnizate catre nicio alta terta parte, decat cele implicate in mod direct in furnizarea serviciilor specifice Site-ului www.ligomi-jucarii.ro.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Prestatorul o efectueaza in contextul navigarii pe Site sau interactiunii cu acesta, prin completarea formularelor, abonarea la newsletter sau plasarea unei comenzi, persoana vizata va consulta Politica de confidentialitate afisata pe Site.

4. POLITICA DE VANZARE ONLINE

4.1. Accesul la Serviciu

Accesul la Serviciu este permis oricarui Client care acceseaza Site-ul www.ligomi-jucarii.ro si plaseaza o comanda pe Site, fara sa fie conditionat de crearea unui cont de utilizator.

Pentru a-i fi permis accesul la serviciu, Clientul va bifa, in sectiunea speciala, faptul ca accepta prevederile prezentului Document, respectiv ca ia la cunostinta despre Politica de Confidentialitate a Site-ului.

BRICKS AND CLICKS poate limita accesul Clientului la Serviciu, in functie de comportamentul sau anterior.

BRICKS AND CLICKS poate refuza o Comanda, situatie in care va transmite Clientului o notificare  in acest sens, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune-interese, pentru urmatoarele motive:

 1. Esuarea/ invalidarea tranzactiei online;
 2. Neacceptarea de catre procesatorul de plati/ banca emitenta a cardului Clientului pentru efectuarea tranzactiei;
 3. Furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Client, necesare onorarii Comenzii;
 4. Activitatea Clientului poate produce prejudicii Site-ului www.ligomi-jucarii.ro;
 5. Clientul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor si bunei-credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Prestatorul intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte;
 6. Existenta unor livrari consecutiv esuate din culpa Clientului.

4.2. Serviciul

BRICKS AND CLICKS poate publica pe Site informatii despre produse si/ sau promotii practicate de catre acesta intr-o anumita perioada de timp.

BRICKS AND CLICKS poate limita capacitatea de achizitionare a unor produse disponibile pe Site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

Serviciul oferit de BRICKS AND CLICKS consta in vanzarea jucariilor sau a altor produse disponibile pe site.

Toate preturile aferente Serviciilor de vanzare produse sunt prezentate pe Site si sunt exprimate RON (cu TVA inclus).

Pentru platile online cu cardul, Prestatorul nu este/ nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune apartine exclusiv Clientului.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (texte/ imagini statice/ dinamice/ prezentari multimedia etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea BRICKS AND CLICKS, acestea fiind cu titlu de prezentare.

4.3. Comanda online

Pentru a plasa o comanda prin intermediul Site-ului www.ligomi-jucarii.ro, Utilizatorul trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

 • Utilizatorul va selecta produsele pe care doreste sa le comande si le va adauga in Cosul de cumparaturi.
 • Utilizatorul va accesa Cosul de cumparaturi si va avea posibilitatea de a verifica produsele selectate si de a aplica un cod de reducere (daca este cazul).
 • Utilizatorul va completa formularul de comanda cu datele de identificare, respectiv cele de facturare, dupa caz.
  • In cazul utilizatorului persoana fizica se va completa cu numele clientului, adresa, numarul de telefon si adresa de e-mail;
  • In situatia in care Utilizatorul doreste facturarea serviciilor pe firma, acesta va trebui sa bifeze campul special (in cadrul sectiunii Date de facturare) si sa completeze formularul specific persoanelor juridice, cu urmatoarele date: CUI-ul (Cod Unic de Identificare) al societatii pentru care va fi emisa factura, numarul de telefon si adresa de e-mail. Precizam faptul ca sunt necesare datele de contact profesionale ale societatii.
 • Utilizatorul are la dispozitie urmatoarele modalitati de plata:
  • Card online - clientul poate plati cu card bancar VISA sau MASTER CARD. Dupa ce ati parcurs pasii necesari pentru finalizarea comenzii veti fi transferat catre pagina o securizata unde veti putea introduce datele necesare pentru procesarea platii. In cazul in care nu doriti sa optati pentru plata online cu cardul puteti apela la plata prin transfer bancar. Comanda se va expedia doar in momentul in care contravaloarea comenzii este vizibila in contul Bricks and Clicks;
  • Transfer bancar - clientul va plati prin virament bancar conform confirmarii de comanda. Confirmarea de comanda contine toate datele necesare pentru efectuarea virmanetului bancar. Expedierea coletului se face doar dupa ce primim dovada de plata prin mail la adresa contact@ligomi-jucarii.ro sau intra banii in cont;
  • Ramburs la livrare - clientul va plati numerar la preluarea coletului de la curier.
 • Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare desfasurarii activitatii BRICKS AND CLICKS sunt corecte, complete si reale la data plasarii Comenzii.

Utilizatorul va trebui sa bifeze campul prin care isi exprima acordul cu privire la dispozitiile prezentelor Termeni si conditii si de luarea la cunostinta a Politicii de Confidentialitate disponibila pe Site.

In urma plasarii comenzii online, dupa parcurgerea pasilor de comanda de pe site, veti primi un email automat cu confirmarea comenzii.

Dupa ce comanda a fost procesata si expediata se va trimite inca un e-mail cu confirmarea expedierii coletului, e-mail ce va contine toate datele comenzii, modalitatea de transport si numarul de AWB in cazul in care ati selectat livrare curier.

In cazul in care emailul de confirmare nu a fost primit in maxim 24 de ore de la plasarea comenzii se presupune ca nu au fost parcusi corect pasii de plasare a comenzii si comanda nu a fost preluata. In acest caz va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0750.400.565.

Prin plasarea unei comenzi, Clientul consimte ca BRICKS AND CLICKS sa il contacteze, in urmatoarele scopuri/ situatii, prin orice mijloc disponibil/ agreat de Prestator, astfel:

 1. furnizarea de informatii suplimentare cu privire la produsele comandate si modalitatea de livrare;
 2. solutionarea oricaror reclamatii/ sesizari cu privire la produsele comandate.

BRICKS AND CLICKS poate denunta automat Contractul incheiat cu Clientul, respectiv de a anula comanda efectuata de catre Client, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in urmatoarele cazuri:

 1. activitatea Clientului pe Site poate si/ sau produce daune de orice natura de partea BRICKS AND CLICKS;
 2. fara nicio justificare.

Din momentul in care plata este confirmata, raportul dintre Utilizator si Prestator devine Contract la Distanta, aplicandu-se, astfel, prevederile cuprinse in OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative la care se anexeaza, dar fara a se limita la, prezentele Termeni si conditii.

4.4. Livrarea produselor

Utilizatorul poate plasa comenzi in orice zi si in orice interval orar, insa acestea vor fi onorate de catre Prestator doar in zilele lucratoare, in urma plasarii si prelucrarii comenzii. Termenul de livrare al produselor BRICKS AND CLICKS este de 3-4 zile lucratoare. In perioadele aglomerate (de Craciun, de Mos Nicolae, de Pasti, de 1 iunie, etc.) sau In perioadele cu conditii meteorologice nefavorabile, pot aparea intarzieri.

Coletele se pot livra oriunde in tara prin firma de curierat rapid. Pretul de livrare prin curier este calculat variabil in functie de destinatie si de marimea coletului.

Comenzile ale caror valoare depaseste suma de 250 RON sunt livrate GRATUIT.

Clientul este singurul responsabil de corectitudinea datelor introduse in sectiunea de facturare din formularul de comanda, BRICKS AND CLICKS neavand nicio raspundere fata de veridicitatea informatiilor primite pe care le-a utilizat in emiterea facturii.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul isi exprima acordul cu privire la primirea facturilor in format electronic prin intermediul postei electronice la adresa de e-mail mentionata in formularul de comanda.

4.5. Pretul produselor

Toate preturile aferente Produselor oferite de BRICKS AND CLICKS sunt prezentate pe Site si sunt exprimate in RON cu TVA inclus. Preturile afisate pe site contin TVA. La pretul produselor se adauga taxa de transport daca valoarea comenzii este sub 250 RON. Toate comenzile cu valoare peste 250 RON au livrarea GRATUITA.

Comenzile se plaseaza online pe site-ul www.ligomi-jucarii.ro sau telefonic. Numerele de telefon pentru comenzi sunt: 0750.400.565, de luni pana vineri de la ora 9:00 la ora 17:00.

BRICKS AND CLICKS  va putea modifica oricand preturile, ofertele etc., conform criteriilor si necesitatilor interne cu respectarea Comenzilor inregistrate. BRICKS AND CLICKS nu poate fi obligata in nicio situatie sa mentina un anume pret, cu exceptia produselor din comenzilor deja plasate.

Clientul poate plati in numerar prin plata ramburs sau online cu cardul bancar contravalorea produselor comandate; autorizarea si remiterea Tranzactiilor de acceptare a cardului se realizeaza exclusiv prin intermediul procesatorului de plati Stripe.ro prin solutia integrata. Stripe.ro este furnizorul BRICKS AND CLICKS de solutie software prin care se faciliteaza comertul electronic, insemnand servicii de plata, administrare plati si protectie antifrauda. In cazul tranzactilior utilizate prin intermediul procesatorului de plati, Stripe.ro percepe un comision aditional suportat in totalitate de Client.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub siglele VISA si MasterCard, cu conditia ca bancile emitente sa le fi activat in prealabil pentru plata online.

BRICKS AND CLICKS nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

4.6. Valabilitatea ofertelor

BRICKS AND CLICKS isi rezerva dreptul de a modifica preturile practicate pentru produsele disponibile pe Site fara notificarea in prealabil a Utilizatorului sau Clientului in acest sens. Cu toate astea, pretul afisat pe Site la momentul plasarii Comenzii nu se va modifica, acesta fiind unul ferm.

Pretul de achizitie al produselor este cel afisat in momentul plasarii Comenzii.

Pretul promotional de achizitie al produselor este cel din momentului plasarii Comenzii, in limita perioadei promotionale indicate pe Site.

Pretul produselor aferente unei Comenzi plasate nu se poate modifica la un moment ulterior inregistrarii acesteia.

4.6.1. Voucherele cadou Ligomi jucarii

Cuponul valoric este de unica utilizare, astfel incat cumparaturile trebuie sa aiba o valoarea cel putin egala cu valoarea cuponuluii, urmand ca eventuala diferenta sa fie achitata in numerar sau prin plata cu cardul.

La achizitiile cu voucherele cadou nu se acorda rest.

Titularul voucherului cadou nu este indreptatit sa solicite contravaloarea sumei inscrise pe cupon si nu il poate folosi pentru achizitionarea altui voucher cadou.

Voucherele cadou sunt netransmisibile, nu pot fi revandute sau rambursate.

4.7. Incheierea contractului la distanta

Contractul la distanta este considerat incheiat de catre BRICKS AND CLICKS atunci cand plata comenzii plasate de catre Client este confirmata, in conformitate cu cerintele legale in materie.

Contractul este incheiat pe durata determinata. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul Document.

4.8. Politica de anulare

In cazul in care apar erori survenite cu ocazia introducerii datelor in campurile special destinate, Clientul trebuie sa transmita in cel mai scurt timp o solicitare de anulare catre adresa de e-mail office@ligomi-jucarii.ro.

Asa cum reiese din prevederile anterioare ale prezentului Document, BRICKS AND CLICKS va putea denunta unilateral si va anula automat comanda plasata de catre Client, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 1. esuarea/ invalidarea tranzactiei online;
 2. neacceptarea de catre banca emitenta/ procesatorul de plati a cardului Clientului pentru efectuarea tranzactiei;
 3. furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Client;
 4. activitatea Clientului poate produce daune Site-ului www.ligomi-jucarii.ro, societatii BRICKS AND CLICKS sau partenerilor acesteia, ori este susceptibila sa afecteze drepturile de proprietate intelectuala al caror titular este Societatea;
 5. clientul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor si bunei - credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Prestatorul ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei - credinte;
 6. alte motive justificate.

La orice Comanda plasata, Clientul este obligat sa verifice si sa accepte cadrul contractual descris in prezentul Document.

5. Politica de retur

In calitate de Client alBRICKS AND CLICKS, Utilizatorul are dreptul de a fi informat cu privire la reglementarile aplicabile referitoare la incheierea contractelor la distanta intre profesionisti si consumatori in contextul in care apeleaza la serviciile oferite de Prestator.

De asemenea, detineti si dreptul de retur pentru neconformitati, care va putea fi exercitat daca lipsa de conformitate apare, avand in vedere natura bunurilor comercializate prin intermediul site-ului, intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea bunului.

Pentru a beneficia de serviciile listate pe Site-ul www.ligomi-jucarii.ro, Utilizatorii au obligatia de a completa formularul de comanda si de a efectua plata in mod corect, cu informatii veridice si actuale.

In conformitate cu art. 9 alin. (1) din OUG 34/2014, Cumparatorul care detine calitatea de consumator (persoana fizica) are dreptul sa se retraga din Contractul incheiat cu Vanzatorul, respectiv sa returneze bunul comandat, fara invocarea niciunui motiv in acest sens. In acest caz, Cumparatorul va suporta cheltuielile de transport.

Clientul are dreptul in acest termen de 14 zile de a notifica in scris Prestatorul de retragere, pe adresa de e-mail office@ligomi-jucarii.ro. Prestatorul restituie orice suma primita de la Client, cu exceptia cazului in care acesta a optat pentru alt tip de livrare in afara de cel standard oferit de Prestator. Rambursarea se realizeaza prin aceeasi metoda de plata folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care Clientul isi da acordul expres pentru utilizarea unei alte metode. Rambursarea se realizeaza in urma primirii produselor returnate de catre Client sau a dovezii furnizate de Client de trimitere a produselor.

Prestatorul suporta costul transportului atunci cand returul este determinat de culpa acestuia (cu titlu de exemplu, in cazul produselor cu defect de fabricatie), in caz contrar Clientul fiind cel ce acopera aceste costuri.

Pentru exercitarea dreptului de retragere, Cumparatorul informeaza Vanzatorul cu privire la decizia de a se retrage din contract, utilizand o declaratie neechivoca in acest sens, prin transmiterea unu e-mail la adresa de corespondenta electronica office@ligomi-jucarii.ro sau prin intermediul sectiunii “Contact”. Ulterior transmiterii deciziei de retur, se va completa formularul specific, transmis de Vanzator pe e-mail. De asemenea, Cumparatorul va putea trimite la adresa noastra urmatorul formular de retragere:

Catre:

BRICKS AND CLICKS S.R.L.

Adresa: Loc. Cisnadie, Oras Cisnădie, Str. Toma Socolescu nr. 23C, Judet Sibiu

.

Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor Produse: […]

Produsele au fost comandate la data de [...] de pe website-ul www.ligomi-jucarii.ro.

Numele cumparatorului: […]

Adresa cumparatorului: […]

Semnatura cumparatorului (doar in cazul in care acest formular este notificat pe hartie): […]

Data: […].

Returnarea produselor se va efectua in urma completarii Forlumarului de retur, respectand urmatoarele conditii:

 1. starea produsului trebuie sa fie aceeasi in care a fost livrat. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.;
 2. in cazul in care produsul returnat prezinta ambalaj deteriorat sau incomplet, urme de uzura, zgarieturi, lovituri, socuri electrice, accesorii lipsa, certificate de garantie lipsa, ne rezervam dreptul de a decide refuzarea returului sau de a opri o suma din valoarea acestuia, suma ce va fi comunicata dupa evaluarea prejudiciilor aduse;
 3. produsul trebuie sa fie insotit de orice accesorii care il insoteau la momentul livrarii;
 4. in situatia in care produsul detinea un sigiliu, acesta trebuie sa fie intact, iar daca acesta este totusi desfacut, produsul trebuie returnat resigilat;
 5. daca se doreste returnarea mai multor produse de acelasi fel, achizitionate impreuna, doar unul dintre acestea trebuie sa fie desigilat. Returnarea celorlalte produse va fi acceptata doar daca sigiliul acestora nu a fost alterat sau deteriorat;
 6. daca produsul a fost livrat impreuna cu alt produs sub forma de cadou, produsul principal achizitionat se va returna impreuna cu cele cadou.

In cazul returului prin curier al unui produs aflat in perioada legala de returnare de 14 zile, costurile de transport sunt suportate de catre cumparator.

Returnarea unui Produs in lipsa accesoriilor sale va duce la diminuarea valorii acestuia, conform celor mentionate mai jos. Nu se accepta pentru returnare Produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, pete etc.

Rambursarea sumelor achitate se va efectua dupa verificarea starii produsului. Daca acesta indeplineste conditiile mentionate anterior, banii vor fi transferati in contul initial din care s-a facut plata atunci cand achitarea initiala s-a efectuat prin utilizarea unui Card bancar. In situatia achitarii produselor la momenul livrari prin sistem ramburs, restituirea banilor se va efectua prin virament bancar in contu comunicat de catre client in formularul de retur.

Restituirea banilor se va efectua in termen de 7 zile lucratoare de la data ajungerii produsului returnat la sediul Vanzatorului.

 

Suma aferenta Produsului va fi returnata dupa cum urmeaza:

 1. Pentru Comenzile achitate cu card online (card de cumparaturi, de credit sau de debit) - prin restituire in contul din care a fost efectuata plata, daca nu se va indica expres in scris un alt cont in care sa se vireze suma supusa restituirii;
 2. Pentru Comenzile achitate cu ramburs - prin virament bancar, in contul indicat de catre Cumparator in scris.

Vanzatorul NU ridica colete de la Posta Romana.

Categorii de bunuri ce NU pot fi returnate

Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena precum: produse de lenjerie intima, costume de baie, sosete etc.

Exercitarea dreptului de retragere pune capat obligatiilor partilor contractuale, dupa caz:

 1. de a executa contractul la distanta;
 2. de a incheia un contract la distanta, in cazul in care Consumatorul a efectuat o comanda.

Vanzatorul ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Consumatorului, in termen de 7 zile lucratoare de la data la care Produsul ajunge la Vanzator si este verificat si validat din punct de vedere al starii sale.

Returul Produsului pentru neconformitati

Potrivit dispozitiilor legale, Vanzatorul este obligat sa livreze Consumatorului Produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare.

Se considera ca Produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare incheiat la distanta daca acestea:

 1. corespund descrierii facute de Vanzator si au aceleasi calitati ca si Produsele pe care Vanzatorul le-a prezentat Consumatorului;
 2. corespund oricarui scop specific solicitat de catre Consumator, scop facut cunoscut Vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare;
 3. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal Produsele de acelasi tip;
 4. fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care Consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura Produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de Vanzator, de Producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta Produsului.

Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului la distanta Consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate.

Consumatorul isi poate exercita dreptul de retur in cazul in care Produsul prezinta neconformitati daca lipsa de conformitate a acestuia apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea Produsului. Dupa expirarea acestui termen, Consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea Produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile legii.

Consumatorul trebuie sa informeze Vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de 15 zile de la data la care acesta a constatat-o.

Cheltuielile de returnare aferente Produselor defecte, respectiv Produselor care cad sub incidenta garantiei comerciale, vor fi suportate de catre Vanzator, urmand a fi rambursate in contul Cumparatorului, dupa receptionarea si verificarea neconformitatii acestora de catre Vanzator.

Perioada de timp stabilita pentru repararea sau inlocuirea Produsului returnat nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care Produsul a fost validat cu privire la neconformitati de catre Vanzator.

Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa conformitatii este minora.

Informatii necesare pentru returul produselor in caz de neconformitati

Returnarea Produselor se va efectua conform celor de mai jos.

Produsul va fi trimis la adresa transmisa de catre Vanzator prin curier rapid conform informatiilor furnizate in prezentul Document.

Expeditorul raspunde atat cu privire la corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB), cat si de ambalarea corespunzatoare a coletelor continand Produsele returnate.

Coletele trimise de catre expeditor trebuie sa fie ambalate intr-un mod care sa protejeze Produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toata durata transportului (se recomanda folosirea elementelor de siguranta, ex: poliester, carton, folie bule de aer etc. ).

De asemenea, se recomanda ambalarea coletului astfel incat sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului, cat si modului si duratei transportului. Ambalajul trebuie sa protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive, putand fi, dupa caz, constituit din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren etc..

Limitarea de raspundere

BRICKS AND CLICKS nu poate fi tinuta responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe Continut.

Utilizatorul este singurul responsabil de corectitudinea informatiilor introduse in formularul de comanda (implicit, de facturare). Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru realizarea comenzii in baza informatiilor formulate.

Prestatorul nu poate fi tinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip Continut prezentata sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea Continutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

BRICKS AND CLICKS nu este raspunzator de comenzile care nu sunt corespunzator incarcate pe Site, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic independente de vointa Prestatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte situatii aparute la plasarea comenzii cauzate de furnizorii de servicii si/ sau de Internet, conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa plaseze o comanda etc.

In cazul in care un Utilizator/ Client/ Abonat considera ca un Continut expediat prin orice mijloc de catre BRICKS AND CLICKS violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze Prestatorul pentru detalii suplimentare, astfel incat BRICKS AND CLICKS sa remedieze eventualele incalcari.

Utilizatorul foloseste Site-ul asumandu-si propria responsabilitate, BRICKS AND CLICKS fiind libera de orice raspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea/ accesarea/ vizitarea Site-ului sau ca urmare a folosirii informatiilor de pe Site.

BRICKD AND CLICKS nu raspunde pentru erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

BRICKS AND CLICKS nu garanteaza Utilizatorului/ Clientului accesul pe Site sau la Serviciu si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/ sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/ sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Prestatorului.

BRICKS AND CLICKS nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, in mod integral, proprietarii acestora.

Prestatorul este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Site-ului si/ sau al Continutului transmis catre Utilizator sau Client prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al BRICKS AND CLICKS, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate produce sau produce efectiv pagube de orice natura de partea Utilizatorului, Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

BRICKS AND CLICKS nu poate fi tinuta responsabila in niciun fel in fata niciunui Client care utilizeaza Site-ul sau Continutul, altfel decat in limita articolelor ce constituie Termeni si Conditii.

BRICKS AND CLICKS declara pe propia raspundere faptul ca Serviciile listate pe www.ligomi-jucarii.ro nu sunt contrafacute. In cazul in care exista nemultumiri din partea Utilizatorului/ Clientului/ Abonatului, acesta poate o solicitare la adresa de e-mail office@ligomi-jucarii.ro .

6. Garantii

Toate produsele beneficiaza, prin lege, de garantia de conformitate pentru o perioada de maxim 2 ani in care consumatorului i se aduce produsul la conformitate in mod gratuit.

Conformitatea produselor va fi adusa la indeplinire prin:

 • Inlocuirea pieselor ce prezinta defecte de fabricatie sau care se defecteaza in perioada de garantie;
 • Suplimentarea pieselor lipsa in momentul livrarii produselor.

6.1. Inlocuire piese LEGO. Seturile LEGO beneficiaza de 2 ani garantie.

Procedura de obtinere a pieselor LEGO lipsa din seturile achizitionate sau de inlocuire a celor care prezinta defecte de fabricatie:

 1. in cazul in care in setul LEGO achizitionat nu se regasesc anumite piese sau piesele existente prezinta defecte de fabricatie va rugam sa urmati pasii de mai jos pentru inlocuirea acestora:
  1. Accesati site-ul LEGO: www.lego.com/ro-ro/service/replacementparts;
  2. Completati datele solicitate (codul produsului, adaugarea pieselor cu defect/lipsa in cos, adresa de livrare) iar piesa cu defect/lipsa va fi livrata la adresa mentionata in termen de 2 saptamani.

Daca doriti suport in vederea beneficierii de garantie pentru seturile LEGO va rugam sa ne contactati la numarul 0750.400.565.Dreptul la garantie se pierde in cazul in care:

 1. Cumparatorul nu a respectat conditiile de, utilizare, intretinere, instalare, precizate in manualul de utilizare;
 2. Produsul a fost pastrat in conditii improprii, expus la conditii nefavorabile sau a fost manipulat defectuos;
 3. In caz de deteriorarea mecanică provocată prin lovirea Produsului sau deteriorarea marcajului cu modelul şi seria acestuia;
 4. Produsul a fost modificat sau reparat de catre alte persoane decat cele autorizate.

Zgarieturile constituie uzura normala si nu reprezinta motive pentru a reclama garantia.

Perioada de timp pentru aducerea la conformitate a produselor nu poate depași 14 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Ligomi-jucarii.ro nu oferă garanție comercială pentru Produsele livrate Clienților/Utilizatorilor.

7. Frauda si SPAM

BRICKS AND CLICKS nu solicita Clientilor/ Utilizatorilor/ Abonatilor sai, prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS etc.), informatii referitoare la date confidentiale, conturi/ carduri bancare sau parole personale etc..

Clientul/ Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

BRICKS AND CLICKS nu va fi tinut raspunzator in situatia in care un Utilizator/ Client/ Abonat ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/ ca reprezinta interesele BRICKS AND CLICKS.

Clientul sau Utilizatorul va informa BRICKS AND CLICKS asupra unor asemenea tentative de frauda, folosind datele de contact disponibile pe Site.

BRICKS AND CLICKS nu promoveaza SPAM-ul.

Comunicarile realizate de catre Prestator prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail, telefonic etc.) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii Continutului.

Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/ Continutului si/ sau a Societatii BRICKS AND CLICKS si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 1. de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/ Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;
 2. de a altera sau altfel modifica continutul Site-ului sau Continutul expediat prin orice metoda de catre BRICKS AND CLICKS catre Utilizator/ Client/ Abonat;
 3. de a afecta performantele serverului/ serverelor pe care ruleaza Site-ul;
 4. de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, Continutul expediat prin orice mijloc de catre BRICKS AND CLICKS catre Utilizator/ Client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al Continutului.

8. Forta majora si cazul fortuit

Exceptand cazurile in care nu s-a prevazut in mod expres altfel, niciuna din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/ sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza Contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat/ a sa aduca la cunostinta celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat/a de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul il/o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

Daca in termen de 15 zile de la data producerii, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului incheiat la distanta, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii acestuia.

9. Litigii

Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea etc. a Site-ului si/ sau a oricarui Continut trimis de catre BRICKS AND CLICKS Utilizatorului/ Clientului prin accesare si/ sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel putin cu prezentele Termeni si conditii.

Prezentul Contract se considera incheiat in Romania si, in consecinta, este guvernat de dispozitiile legale aplicabile pe teritoriul Romaniei. Orice disputa cu referire la Document care ar putea sa apara intre Client si BRICKS AND CLICKS se va rezolva pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a conflictului nu va fi posibila in termen de 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei, acesta va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul BRICKS AND CLICKS.

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, BRICKS AND CLICKS ofera Clientului posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniune si un comerciant stabilit in Uniune.

BRICKS AND CLICKS nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale prezentului Contract.

10. Solutionarea alternativa a litigiilor - SOL

In vederea solutionarii independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile, pe cale extrajudiciara, a eventualelor litigii care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare incheiate cu dumneavoastra in calitate de Consumator, prin intermediul site-ului www.ligomi-jucarii.ro, va informam de existenta si posibilitatea de a recurge la platforma europeana SOL (denumita in continuare „platforma SOL”).

Platforma SOL este un site internet interactiv, gratuit si disponibil online in toate limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene, creat pentru consumatorii si comerciantii care doresc o solutionare pe cale extrajudiciara a litigiilor indicate in paragraful anterior.

Aveti posibilitatea de a accesa platforma SOL la urmatoarea adresa de internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.

Adresa noastra de e-mail este urmatoarea: office@ligomi-jucarii.ro.

11. Clauze finale

BRICKS AND CLICKS isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale prevederilor prezentului Document, precum si orice modificari ale Site-ului/ structurii acestuia/ Serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta Site-ul si/ sau orice Continut, fara o notificare prealabila a Utilizatorului sau Clientului in acest sens.

Prestatorul nu va putea fi tinut responsabil pentru eventualele erori aparute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc., care nu sunt facute de catre administratorul Site-ului.

BRICKS AND CLICKS isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/ sau legaturi pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

In eventualitatea in care exista intrebari/ sugestii cu privire la BRICKS AND CLICKS, ne puteti contacta la numarul de telefon 0750-400-565 sau la adresa de corespondenta electronica: office@ligomi-jucarii.ro.

Termenii si conditiile prezente permit Clientului arhivarea si reproducerea acestora, Prestatorul asigurand o corecta si transparenta informare a Consumatorilor.

Prezentele Termenii si conditii sunt valabile pe platforma online www.ligomi-jucarii.ro detinuta de catre BRICKS AND CLICKS.

Acest document a fost redactat in conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei si reprezinta in totalitate acordul partilor.

Aboneaza-te la newsletter!

Vei fi primul care afla ce jucarii noi vor intra pe site, care sunt noile oferte, ce produse sunt reduse si alte secrete!
Iti respectam intimitatea. Pentru mai multe informatii, citeste Politica de confidentialitate.